Wie is Maruga.nl

Maruga.nl wordt vertegenwoordigt door Maruga Koops- Schaaper. Gevestigd aan de Kees van Dongensingel 282, 3544 KG in Utrecht. Dit privacybeleid is van toepassing op alle genoemde diensten en producten van Maruga.nl

Website-adres: https://maruga.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Maruga.nl en waarom?

Maruga.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten, gebruik maakt van de webshop en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Persoonsgegevens die Maruga.nl van jou nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Maruga.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

  • je voor- en achternaam;
  • eventueel je bedrijfsnaam;
  • je adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats);
  • je telefoonnummer (mobiel of vast);
  • je e-mailadres;
  • je IP-adres
  • je bankgegevens
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Contactformulier

Gegevens ingevuld in het contactformulier worden vastgelegd zodra je deze invult. Je gegevens worden bewaard zolang ik deze nodig heb voor mijn dienstverlening. Bijvoorbeeld om je te informeren over een workshop waar je je voor hebt opgegeven. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

Maruga.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Maruga.nl gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Je kunt je afmelden voor cookies door gebruik te maken van de cookie banner, zo kun je zelf bepalen welke cookies er geplaatst mogen worden. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden verwijderd.

Webwinkelsoftware van WooCommerce

De webwinkel van Maruga.nl is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om  (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

Betaal provider

Mollie Payments

Voor het afhandelen van een de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Webhosting

Mijn  webhosting- en emaildiensten neem ik af bij Domein Direct. Zij verwerken persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens verder niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Domein Direct heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Domein Direct is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Ik verstuur een e-mail nieuwsbrief via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigendoeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden kun je je afmelden met de ‘unsubscribe’ link.  Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie Maruga.nl jouw data deelt

Maruga.nl verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Maruga.nl jouw data bewaart

Maruga.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke of andere bewaarvoorschriften zijn. De maximale bewaartermijn van je persoonsgegevens is 7 (zeven) jaar.  Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met tot stand is gekomen.

 

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @maruga.nl. Maruga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maruga zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe jouw data beveiligd is

Maruga.nl neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maruga.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via het contactformulier of info@maruga.nl.

 

 

Pin It on Pinterest